طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بیمارى فلج کودکان به انگلیسی وابسته به بیمارى فلج کودکان یعنی چه

وابسته به بیمارى فلج کودکان

poliomyelitic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها