طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بینایى به انگلیسی وابسته به بینایى یعنی چه

وابسته به بینایى

optic
visive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها