طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تجلى خدا به انسان به انگلیسی وابسته به تجلى خدا به انسان یعنی چه

وابسته به تجلى خدا به انسان

theophanic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها