طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تدریس هنرهاى فنى مختلف به انگلیسی وابسته به تدریس هنرهاى فنى مختلف یعنی چه

وابسته به تدریس هنرهاى فنى مختلف

polytechnic
polytechnical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها