طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تصورات و پندارها به انگلیسی وابسته به تصورات و پندارها یعنی چه

وابسته به تصورات و پندارها

imaginable
imaginal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها