طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تعلیم و تربیت به انگلیسی وابسته به تعلیم و تربیت یعنی چه

وابسته به تعلیم و تربیت

educational

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها