طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تفسیر به انگلیسی وابسته به تفسیر یعنی چه

وابسته به تفسیر

exegetic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها