طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تقسیمات به انگلیسی وابسته به تقسیمات یعنی چه

وابسته به تقسیمات

repartition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها