طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تقلید به انگلیسی وابسته به تقلید یعنی چه

وابسته به تقلید

mimetic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها