طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تقلیل درجه حرارت به انگلیسی وابسته به تقلیل درجه حرارت یعنی چه

وابسته به تقلیل درجه حرارت

hypothermal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها