طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تند نویسى به انگلیسی وابسته به تند نویسى یعنی چه

وابسته به تند نویسى

tachygraphic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها