طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به توحید به انگلیسی وابسته به توحید یعنی چه

وابسته به توحید

monotheistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها