طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى به انگلیسی وابسته به تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى یعنی چه

وابسته به تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى

clonal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها