طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تک یاخته آغازى به انگلیسی وابسته به تک یاخته آغازى یعنی چه

وابسته به تک یاخته آغازى

protozoan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها