طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تیره پشت به انگلیسی وابسته به تیره پشت یعنی چه

وابسته به تیره پشت

spinal
spinally

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها