طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به تیغه یا دیواره یا تفکیک به انگلیسی وابسته به تیغه یا دیواره یا تفکیک یعنی چه

وابسته به تیغه یا دیواره یا تفکیک

partitive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها