طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانور دوزیستى به انگلیسی وابسته به جانور دوزیستى یعنی چه

وابسته به جانور دوزیستى

amphibiotic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها