طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جبر و تفویض به انگلیسی وابسته به جبر و تفویض یعنی چه

وابسته به جبر و تفویض

fatalistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها