طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جزا و کیفر به انگلیسی وابسته به جزا و کیفر یعنی چه

وابسته به جزا و کیفر

penal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها