طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جغرافیاى سیاسى به انگلیسی وابسته به جغرافیاى سیاسى یعنی چه

وابسته به جغرافیاى سیاسى

geopolitical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها