طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جفت گیرى به انگلیسی وابسته به جفت گیرى یعنی چه

وابسته به جفت گیرى

copulative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها