طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جلگه هاى پهناور آمریکاى جنوبى به انگلیسی وابسته به جلگه هاى پهناور آمریکاى جنوبى یعنی چه

وابسته به جلگه هاى پهناور آمریکاى جنوبى

pampean

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها