طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به جنسیت به انگلیسی وابسته به جنسیت یعنی چه

وابسته به جنسیت

sex linked

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها