طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حداقل به انگلیسی وابسته به حداقل یعنی چه

وابسته به حداقل

minim

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها