طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حداکثر به انگلیسی وابسته به حداکثر یعنی چه

وابسته به حداکثر

maximal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها