طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حرکت مایعات و نیروى محرکه مایعات به انگلیسی وابسته به حرکت مایعات و نیروى محرکه مایعات یعنی چه

وابسته به حرکت مایعات و نیروى محرکه مایعات

hydro kinetic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها