طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حس بساوایى به انگلیسی وابسته به حس بساوایى یعنی چه

وابسته به حس بساوایى

tactile
tactual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها