طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حفره پس زانو به انگلیسی وابسته به حفره پس زانو یعنی چه

وابسته به حفره پس زانو

poplitaeal
popliteal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها