طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حفره یا جاى خالى به انگلیسی وابسته به حفره یا جاى خالى یعنی چه

وابسته به حفره یا جاى خالى

lacunal
lacunar
lacunary
lacunate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها