طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به حکومت یکه تازى به انگلیسی وابسته به حکومت یکه تازى یعنی چه

وابسته به حکومت یکه تازى

totalitarian

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها