طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به خلیفه به انگلیسی وابسته به خلیفه یعنی چه

وابسته به خلیفه

vicarial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها