طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به خیال پرستى به انگلیسی وابسته به خیال پرستى یعنی چه

وابسته به خیال پرستى

autistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها