طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به داروسازى به انگلیسی وابسته به داروسازى یعنی چه

وابسته به داروسازى

pharmaceutic
pharmaceutical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها