طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دریانوردى به انگلیسی وابسته به دریانوردى یعنی چه

وابسته به دریانوردى

gyrene
marine
maritime

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها