طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دسته راهبان فرقه فرانسیس مقدس به انگلیسی وابسته به دسته راهبان فرقه فرانسیس مقدس یعنی چه

وابسته به دسته راهبان فرقه فرانسیس مقدس

franciscan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها