طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دسته یا گروه به انگلیسی وابسته به دسته یا گروه یعنی چه

وابسته به دسته یا گروه

cliquey
cliquy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها