طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دست به انگلیسی وابسته به دست یعنی چه

وابسته به دست

manual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها