طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دودمان پدرى به انگلیسی وابسته به دودمان پدرى یعنی چه

وابسته به دودمان پدرى

patrilineal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها