طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوران ماقبل عصر سنگ به انگلیسی وابسته به دوران ماقبل عصر سنگ یعنی چه

وابسته به دوران ماقبل عصر سنگ

protolithic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها