طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دورهم اندیشى به انگلیسی وابسته به دورهم اندیشى یعنی چه

وابسته به دورهم اندیشى

telepathic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها