طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره قبل از بلوغ به انگلیسی وابسته به دوره قبل از بلوغ یعنی چه

وابسته به دوره قبل از بلوغ

prebubertal
prepuberal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها