طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره پلیوسن به انگلیسی وابسته به دوره پلیوسن یعنی چه

وابسته به دوره پلیوسن

pliocene

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها