طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به راست روده به انگلیسی وابسته به راست روده یعنی چه

وابسته به راست روده

rectal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها