طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به راهنمایى و هدایت به انگلیسی وابسته به راهنمایى و هدایت یعنی چه

وابسته به راهنمایى و هدایت

directional

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها