طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به رسوب یا باقیمانده به انگلیسی وابسته به رسوب یا باقیمانده یعنی چه

وابسته به رسوب یا باقیمانده

residual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها