طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به روان زخم به انگلیسی وابسته به روان زخم یعنی چه

وابسته به روان زخم

traumatic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها