طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به روان شناسى به انگلیسی وابسته به روان شناسى یعنی چه

وابسته به روان شناسى

psychologic
psychological

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها