طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به روز خداوند یعنى یکشنبه به انگلیسی وابسته به روز خداوند یعنى یکشنبه یعنی چه

وابسته به روز خداوند یعنى یکشنبه

dominical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها