طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به روش آموزشى سقراط به انگلیسی وابسته به روش آموزشى سقراط یعنی چه

وابسته به روش آموزشى سقراط

maieutic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها