طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به ریه به انگلیسی وابسته به ریه یعنی چه

وابسته به ریه

pulmonary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها